Eerste waterwoningen in Rotterdam gearriveerd

In de Nassauhaven zijn de eerste zes waterwoningen (Havenlofts) van Rotterdam geplaatst. De woningen zijn gebouwd op een terrein in Rotterdam-Oost en over de Nieuwe Maas naar de havenbekken gebracht. Dit jaar worden de resterende twaalf waterwoningen in twee fases de Nassauhaven in gesleept. Hiermee wordt het de eerste drijvende woonwijk van Rotterdam.

De drijvende woningen gaan mee met eb en vloed. Het water gaat twee keer per dag zo’n 1,5 à 2 meter omhoog en omlaag. De Havenlofts bewegen mee met dit getij. Daarnaast zijn de woningen duurzaam. Ze hebben zonnepanelen en wekken warmte op via een biomassa-installatie.

Meer waterwoningen
Volgens wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) heeft bouwen op het water de toekomst. 'Omdat de stad groeit, zijn er de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. De ruimte om in de stad te bouwen is beperkt. Op het water is nog plek.’

Bouwen op het water is tegelijkertijd ook een hele uitdaging, zeker als er sprake is van eb en vloed. Kurvers: ‘We wilden ervaring opdoen met drijvend bouwen en hebben daarom de markt uitgedaagd om met een plan te komen voor duurzame waterwoningen. Ik ben blij met de komst van de Havenlofts in de Nassauhaven van ontwikkelaar Team Havenloft. In de toekomst wil ik graag meer waterwoningen een plek in Rotterdam geven.’

Foto: Public Domain Architects

Foto: Public Domain Architects

Programma Rivieroevers
Om het getij beter te kunnen ervaren en meer natuur te krijgen in de Nassauhaven is vorig jaar een getijdenoever aangelegd. Dit maakt onderdeel uit van het programma Rivieroevers. Op de langzaam aflopende oever groeien plantjes die tegen de afwisseling van droogte en nattigheid kunnen en tegen brak water. De oever zorgt voor meer variatie in planten en dieren en maakt de woonomgeving aantrekkelijker. 
 

Binnen het Programma Rivierovers vallen meerdere projecten zoals Getijdenpark Eiland van Brienenoord onderdeel van Rivier als Getijdenpark