Landschapsfonds

Doelstelling

Het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen met als doel, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.

Beleidsplan

Het beleidsplan is verwoord in Uitvoeringsprogramma 2016-2020 landschapstafel Hof van Delfland.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland wordt gevormd door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, met als bestuurlijk vertegenwoordigers:

  • de heer A.J. (Arnoud) Rodenburg (voorzitter, burgemeester Midden-Delfland
  • de heer Dr. T.J. (Edo) Haan (burgemeester Maassluis)
  • mevrouw F. (Francisca) Ravestein (burgemeester Pijnacker-Nootdorp)

De bestuurders van de stichting vervullen niet de gebruikelijke functies van penningmeester en secretaris. Die werkzaamheden worden verricht door medewerkers in dienst van de deelnemers aan de Landschapstafel Hof van Delfland.


Bezoldiging en kosten administratieve werkzaamheden

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. De administratieve werkzaamheden van de stichting worden vergoed door de deelnemers aan de Landschapstafel Hof van Delfland. Deze kosten worden niet in mindering gebracht op de inkomsten van de stichting.

Landschapsfonds Landschapstafel Hof van Delfland opbouw


Administratieve gegevens Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Secretariaat
De administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door de gemeente Midden-Delfland. Contactgegevens zijn:
Gemeente Midden-Delfland
Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland, de heer Wim van Dalen
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
info@middendelfland.nl
telefoon 015-3804111

Administratieve gegevens
RSIN: BSN 858193188 (Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland)
Kamer van Koophandel 70210772

Bekijk hier de notariële akte van de oprichting van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland.

Landschapsfonds Hof van Delfland