Regioparken

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van dertien gemeenten en vier natuurorganisaties. Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor het behoud van zes groene gebieden in de regio.

Het gebied Hof van Delfland is een belangrijke groene long voor de 2,2 miljoen inwoners van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Tussen de dichte verstedelijking is er een open gebied met grondgebonden landbouw, bijzondere natuurgebieden, recreatiezones en watersport. 

Lees hier meer over de zes gebieden.