Over ons

Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van de dertien gemeenten
Rotterdam, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Midden-Delfland, Westland, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Rijswijk.  

De vier natuurbeherende organisaties: 
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer 
Dunea 
Zuid-Hollands Landschap.

En twee Hoogheemraadschappen:
Hoogheemraadschap van Delfland 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor behoud van het groene gebied en maakt het voor stadsbewoners dorpsbewoners en bewoners van het buitengebied aantrekkelijk om in te recreëren. 

Op dit platform vind je alle projecten die met behulp van het Landschapsfonds de kwaliteiten van het groene landschap beheren, behouden en ontwikkelen. En blijf je op de hoogte van de voortgang. 

Projecten Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapsfonds
Onderdeel van de Landschapstafel is het Landschapsfonds met als doelstelling het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.

Beleidsplan
Het beleidsplan is verwoord in Uitvoeringsprogramma 2016-2020 landschapstafel Hof van Delfland. 

Bestuurders
Het bestuur van de stichting Landschapsfonds wordt gevormd door de burgmeesters van gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kent niet de gebruikelijke functies van secretaris en penningmeester. Deze werkzaamheden worden verricht door medewerkers van de deelnemende gemeenten. Aan bestuurders wordt geen bezoldiging of onkostenvergoeding betaald.

Landschapstafel Hof van Delfland ambitie

Groene agenda
Hof van Delfland is onze non-profit online agenda voor alles op het gebied van groen in je eigen omgeving: van stad naar strand en ommeland. 
Hof van Delfland is geen echte hof, maar een aaneengesloten gebied in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Grotere steden (Rotterdam, Den Haag, Delft, Zoetermeer) en dorpen, kernen, gemeenten (Westland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zuidplas), de kust, rivieren, weiden en water. Waar Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Dunea samen met boeren en andere organisaties natuur en landschap beheren en helpen ontwikkelen. Waar de hoogheemraadschappen voor droge voeten zorgen. Waar je een dagje toerist in eigen regio kan zijn!

Voor jou verzamelen we de beste groene tips uit de regio, om er lekker op uit te gaan, van ons groen te genieten, stad en land te verbinden! Ontdek jouw omgeving; bossen, parken, waterrijke gebieden, historische dorpjes en bruisende steden. Hof van Delfland verzamelt het beste uit jouw omgeving op één plek en maakt het toegankelijk voor iedereen. Daarnaast schotelen we je een paar keer per maand een mooi artikel voor over ons gebied, om met elkaar nog meer te weten te komen over alle bekende en nog onbekende plekken!

Vereniging Regio Water
Vereniging Regio Water (VRW) is nauw verbonden met de landschapstafel. VRW legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving.

Dunea | Programmadirecteur NPHD Georgette Leltz

Gemeente Delft | Wethouder Stephan Brandligt

Gemeente Lansingerland | Wethouder Simon Fortuyn 

Gemeente Maassluis | Burgemeester Edo Haan

Gemeente Midden-Delfland | Burgemeester Arnoud Rodenburg

Gemeente Midden-Delfland | Wethouder Sonja Smit 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Wethouder Peter Hennevanger

Gemeente Rotterdam | Wethouder Bert Wijbenga 

Gemeente Schiedam | Wethouder Jeroen Ooijevaar

Gemeente Zoetermeer | Wethouder Jakobien Groeneveld

Gemeente Zuidplas | Wethouder Daan de Haas

Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Delfland

Natuurmonumenten | Provinciaal Ambassadeur Zuid-Holland | Anneklaar Wijnants

Staatsbosbeheer | Provinciehoofd Zuid-Holland Nick de Snoo

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap | Directeur Michiel Houtzagers 

Vereniging Regio Water