Thema's

Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor behoud van het groene gebied en maakt het voor stadsbewoners aantrekkelijk om in te recreëren. 

Onderdeel van de Landschapstafel is het Landschapsfonds met als doelstelling het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.

De Landschapstafel draagt bij aan verschillende thema's. Op deze pagina lees je meer over de thema's.