Uitgelichte projecten kaart
Het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen met als doel, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.
Thema's
Project Fase

Opwaardering stadland verbinding A4 park en omgeving

De gemeente Schiedam heeft met de aanleg van de Ketheltunnel een groot dakpark gekregen. Dit dakpark sluit aan op het landschap van Midden-Delfland.

Molenvlietpark

In de Vlietzoom wordt de Rotterdamsebaan zo veel mogelijk in een groen en waterrijk landschap ‘ingepakt’.

Getijdenpark groene poort Noord

Het programma Rivier als getijdenpark is een regionaal programma ter ontwikkeling van de ervaring van eb en vloed en de daarbij hor

Natuurmaatregelen Buytenhout

De gewenste natuurmaatregelen voor het Buytenhout bestaan uit maatregelen voor de versterking van de soortenrijkdom, de aanleg van een bijenlint en een publicatie over biodiversiteit.

In

Parkeervoorziening TOP Ackerdijkse plassen

Enige jaren geleden is met ondersteuning van het Zuidhollands Bureau voor Toerisme een Toeristisch OverstapPunt aangelegd in het Ackerdijkse Bos. In de eisen voor een TOP staat opgenomen dat er in

2e ring fietspaden Rottemeren

Het recreatiegebied Rottemeren is al meer dan vijftig jaar in trek bij inwoners van de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam en anderen.

Harnaschpolder

Aan de rand van Delft op voormalig tuinbouwgebied, wordt sinds enkele jaren een nieuwbouwwijk gerealiseerd.

Getijdenhaven Huys ten Donck

De plannen voor buitenplaats Het Huys ten Donck bestaan uit herstel van de historische haven en herbouw van het ‘boothuys’.

Herinrichting Crooswijkse Bocht

De kade aan de Crooswijksebocht wordt aantrekkelijker.

Bewegwijzering Rotte

Veel recreanten die langs de Rotte fietsen, wandelen of erop varen, zijn niet goed op de hoogte van wat er allemaal te zien en te doen is in de Rottemeren.

Noord-Kethel

Samen met Aalkeetbuitenpolder, delen van polder Schieveen en delen van de Ackerdijkse Plassen is Noord-Kethel een van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Midden-Delfland.

Herstel landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs

De gemeente Rotterdam is eigenaar van twee landgoederen langs de Schie: De Tempel en Nieuw Rhodenrijs.

Getijdenperk Eiland van Brienenoord

De komende jaren komt er meer groen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel.

Monstersche Sluis

Midden in het centrum van Maassluis ligt de Monstersche Sluis.

Getijdenpark Wilhelminahaven

De gemeente Schiedam legt samen met Rijkswaterstaat een getijdenpark aan bij de Wilhelminahaven. Een natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas.