Hbo-scriptieprijs voor onderzoek fietsmodellering in MRDH-verkeersmodel

Frank de Winter heeft op de vooravond van het Nationaal Verkeerskundecongres de hbo-scriptieprijs gewonnen voor beste scriptie. Hij onderzocht of de beleving van fietsers kan worden toegevoegd aan het MRDH-verkeersmodel. Naast afstand en reistijd, speelt namelijk de aantrekkelijkheid van een route ook een belangrijke rol.

Hoeveel verkeer of openbaar vervoer rijdt er gedurende een gemiddelde werkdag door onze regio? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets verandert op de wegen, openbaar of fietsroutes? Het Regionale verkeers- en vervoermodel van de MRDH geeft hier antwoord op. De MRDH heeft dit model in 2017 laten ontwikkelen.

Het MRDH verkeers- en vervoermodel bestaat uit computermodellen die de weg-, fiets- en OV- stromen in de huidige situatie (2016 en 2019) beschrijven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor een gemiddelde werkdag. Maar het model geeft ook de toekomstige verkeersbelasting op de weg, in het OV en op fietspaden in de toekomstjaren (2023, 2030, 2040). Ook kunnen effecten op vervoersstromen, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur (aanbodzijde) of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (vraagzijde) worden berekend.

Diverse MRDH-gemeentes, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat gebruiken het verkeers- en vervoermodel om de verkeerskundige effecten van infrastructurele projecten door te rekenen. Daarnaast wordt het model ook gebruikt door adviesbureaus, wetenschappelijke instellingen en studenten voor diverse (wetenschappelijke) studies.

Frank de Winter, voormalig student op de Breda University of Applied Science, heeft in het kader van zijn afstuderen bij adviesbureau Goudappel Coffeng het MRDH-model gebruikt. Hij heeft onderzoek gedaan naar de modellering van fiets in het MRDH-model. In het MRDH-model worden de routes die fietsers kiezen bepaald op basis van afstand en reistijd. Frank de Winter heeft onderzoek gedaan of de beleving van fietsers (aantrekkelijkheid van routes) kan worden toegevoegd aan het MRDH-model. Dit is praktisch mogelijk, maar om de effecten van de routebeleving in de fietsmodellering beter op de werkelijkheid te laten aansluiten heeft hij enkele aanbevelingen gedaan. Onder andere over meer wetenschappelijke kennis over routekeuzegedrag van fietsers en de beschikbaarheid en compleetheid van fietsdata.

Frank heeft op de vooravond van het Nationaal verkeerskundecongres (31 oktober 2019) de tweejarige verkeerkundeprijs voor beste HBO-scriptie gewonnen. Zijn scriptie is hier te lezen.