Welkom op de website van de Landschapstafel

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurorganisaties en twee Hoogheemraadschappen.

Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor behoud van het groene gebied en maakt het het voor stadsbewoners aantrekkelijk om in te recreëren. Onderdeel van de Landschapstafel is het Landschapsfonds en recreatiewebsite Hof van Delfland.

Op dit platform vind je alle projecten die met behulp van het Landschapsfonds de kwaliteiten van het groene landschap beheren, behouden en ontwikkelen en blijf je op de hoogte van de voortgang. 

Lees meer over De Landschapstafel via de over ons pagina.