Wij zijn live!

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurorganisaties en twee Hoogheemraadschappen. 

Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor behoud van het groene gebied en maakt het voor stadsbewoners aantrekkelijk om in te recreëren. Onderdeel van de Landschapstafel is het Landschapsfondsen recreatiewebsite Hof van Delfland.

Op dit platform vind je alle projecten die de kwaliteiten van het groene landschap beheren, behouden en ontwikkelen en blijf je op de hoogte van de voortgang. 

Kijk voor de beste groene tips uit de regio op Hof van Delfland.