Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water (VRW) is nauw verbonden met de landschapstafel. VRW legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving.

Een van de projecten van VRW is SWARE. SWARE richt zich op het economisch recreatief en duurzaam benutten van cultureel en natuurlijk erfgoed op en langs het binnenlandse vaarwater. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van VRW. INTERREG Europe wil samenwerking tussen de regio’s bevorderen op onder meer duurzaamheid, leefbaarheid en economie. 

Het bestuur van VRW bestaat uit de volgende drie leden:
Dhr. A. Rodenburg, Burgemeester Midden-Delfland, voorzitter
Dhr. H. Pluckel, lid DB Hoogheemraadschap van Rijnland, penningmeester
Dhr. P. Ouwendijk, hoogheemraad (db-lid) bij het Hoogheemraadschap van Delfland

Lees hier meer over het bestuur.