Hoogheemraadschap van Delfland

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. 

Lees alles over het bestuur via de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.