Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Dag in dag uit zorgen ze daar voor droge voeten, schoon water en veilige dijken.

Schieland en de Krimpenerwaard is als waterschap een functioneel bestuurslichaam. Dat wil zeggen dat Schieland en de Krimpenerwaard belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatkundige) taken. Een wezenlijk kenmerk daarbij is dat er een speciale relatie bestaat met de direct betrokkenen: de categorie├źn van belanghebbenden. Degenen die een specifiek en rechtstreeks belang hebben bij de taakvervulling van het waterschap, dragen naar rato van dat belang de financiele lasten en hebben zeggenschap: dit noemt men de trits (belang-betaling-zeggenschap).

Lees meer over het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard via de website.