Gemeente Westland

Tussen de Noordzeekust en grote steden ingedrukt ligt ten westen van de Randstad de Glazen Stad, een tuinbouwstreek met een eigen geschiedenis. Het Westland bestaat aan het begin van de 21ste eeuw uit elf dorpskernen. In januari 2004 wordt het geografische Westland verdeeld in twee gemeenten, namelijk Westland en Midden-Delfland. Zij bestrijken nu samen een gebied dat van oudsher ligt tussen de steden Den Haag en Rotterdam en Hoek van Holland.

Gemeente Westland