Gemeente Schiedam | Wethouder Jeroen Ooijevaar

“Sinds de gemeenteraadsverkiezingen neem ik zitting in het college namens twee partijen: GroenLinks en de lokale partij Progressief Schiedam.

Mijn portefeuille bevat een breed palet aan onderwerpen, waaronder infrastructuur, openbare ruimte en recreatie, volksgezondheid, natuur, milieu en dierenwelzijn, duurzaamheid en de omgevingswet.
 
Veel van deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij de Landschapstafel Hof van Delfland. De behoefte aan samenhang tussen groen, water, recreatie, bereikbaarheid, gezondheid en welzijn speelt niet alleen in Schiedam, maar moet regionaal worden afgestemd.

Het is dan ook met veel plezier dat ik de komende jaren aan de Landschapstafel Hof van Delfland zal plaatsnemen.”