Gemeente Midden-Delfland | Wethouder Sonja Smit 

Sonja Smit is geboren in Delft en woont in Den Hoorn. Ze heeft twee zoons en een dochter. Sonja heeft in verschillende functies gewerkt in het onderwijs. Zo was ze accessor bij de Pabo (Inholland, Den Haag) en schoolleider bij Fontein in Ypenburg. ‘In het onderwijs heb ik het gevoel dat ik ertoe doe. Vanuit diezelfde drive ben ik politiek actief geworden.’

Ze sloot zich aan bij de plaatselijke partij Open-Groen-Progesief Midden-Delfland (OGP). ‘Op een bepaald moment werd er in Midden-Delfland gesproken over het stopzetten van subsidies voor basisscholen. Daar was ik het niet mee eens, maar ik had geen idee wat ik er aan kon doen. Toen besloot ik meer te willen betekenen voor mijn directe omgeving en Midden-Delfland. Ik ben lid geworden van de OGP,’ vertelt Sonja. De OGP bestaat sinds 2004, het is een fusie van het Progressief Akkoord Schipluiden/Den Hoorn (opgericht in 2973) en de Open Groepering Maasland (opgericht in 1968). Sonja was raadslid en fractievoorzitter van het OGP. Haar baan in het onderwijs heeft ze in mei 2018 ingeruild voor het wethouderschap in Midden-Delfland.


Portefeuille

Haar portefeuille bestaat uit de volgende zaken: buitengebied, LTO Delflands Groen, gebiedscoöperatie, Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties, landschapstafel, saneren verspreid liggend glas, Maaslandse Dam, Zuidrand Schipluiden, omgevingswet, duurzaamheid / energie, klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap Delfland, watertafel, milieu, Avalex, Evides, Omgevingsdienst Haaglanden, Cittaslow, personeel & organisatie, ICT, dienstverlening, participatie en communicatie. Sonja is daarnaast dorpswethouder Den Hoorn.

Volg Sonja Smit via Twitter