Gemeente Lansingerland | Wethouder Simon Fortuyn 

Geboren in 1954 in Driehuis en nu woonachtig aan de Hollandse IJssel. "Mijn grote hobby en passie is varen. We varen naar de stad, Biesbosch, Gouda en in de zomer nemen we de boot mee naar het Gardameer, waar we al jaren komen om te varen en lekker te rommelen met de boot. Ik ben getrouwd met Jolande en we hebben twee zoons."

"Ik sta voor gewoon doen in de politiek en voor gewoon-doen in het leven, ik denk dat je door jezelf te zijn en eerlijk en open je medemens tegemoet te treden de mooiste resultaten kunt bereiken. Dus samen met inwoners en alle betrokkenen gaan we voor goede bereikbaarheid, aantrekkelijk woonklimaat en goede gemeentelijke dienstverlening."
 
Taken:

  • Beheer openbare ruimte (inclusief groen, afvalinzameling en riool/water)
  • Facilitaire zaken, inkoop & ICT
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Programmawethouder Dienstverlening & Communicatie
  • Verkeer & vervoer (inclusief A16, HSL, RTHA, N209)
  • 1e locoburgemeester

Volg Simon Fortuyn via Twitter en LinkedIn